Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące wykonania prac projektowych i wykonawczych w zakresie:

 1. sieci zasilania gwarantowanego – opartych m.in. o redundantne układy jednostek UPS zasilanych poprzez układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR) z możliwym automatycznym zrzutem nie priorytetowych odbiorników przy zaniku napięcia podstawowego,
 2. sieci zasilania awaryjnego - opartych o zasilanie rezerwowe realizowane poprzez agregaty prądotwórcze,
 3. sieci zasilania ogólnego - zasilające:
  1. oświetlenie podstawowe,
  2. oświetlenie awaryjne,
  3. gniazda i urządzenia zamontowane na stałe.
 4. sieci sterowania oświetleniem:
  1. systemy sterowania oświetleniem LED (technologia Redwood®)