Instalacje elektryczne w budownictwie wymagają sprawnego utrzymania i konserwacji. W związku z tym świadczymy usługi w zakresie:

 1. Okresowe kontrole stanu technicznego z badaniem instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 "Prawo budowlane".
 2. Przegląd instalacji elektrycznej zgodnie z normą wieloarkuszową IEC 60364 w zakresie:
  1. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  2. rezystancji izolacji,
  3. rezystancji uziemień,
  4. pomiaru natężeń oświetlenia,
  5. ciągłości kabli SN,
  6. małych rezystancji uzwojeń transformatora SN/NN,
  7. termowizyjnym.
 3. Wykonywanie ekspertyz i audytu w zakresie:
  1. analiz parametrów sieci zasilania,
  2. doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej,
  3. fachowej oceny istniejącego stanu instalacji w celu jej poprawy.
 4. Naprawa instalacji elektrycznej.