We wszystkich instalacjach sieci zasilających projektuje się zasilanie z rozdzielnicy umieszczanej w budynku. Każdy element rozdzielnicy elektrycznej, który wykorzystujemy przy projektowaniu i wykonawstwie pochodzi od sprawdzonych producentów takich jak: Schneider Electric, Siemens, Hager i innych. Rozdzielnice instalujemy zwykle na powierzchni najemcy, ale cały proces montażu aparatów i ochronników w obudowie odbywa się w naszym warsztacie. Pozwala nam to na utrzymanie estetyki rozdzielni oraz skrócenie czasu wykonywania sieci. Dodatkowo możemy w naszym warsztacie przeprowadzić testy w zabezpieczonym środowisku. W ten sposób na gotowe i przetestowane rozdzielnice elektryczne możemy wydawać deklaracje zgodności.


Przykład rozdzielnicy elektrycznej wykonanej w naszym warsztacie

Przykład rozdzielnicy elektrycznej wykonanej w naszym warsztacie