Nasi pracownicy posiadają uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze oraz świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru na wszystkie instalacje elektryczne i sieci zasilające. Co 5 lat wysyłamy naszych pracowników na obowiązkowe szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które zakończone jest egzaminem oraz otrzymaniem nowego świadectwa.

Do pracy projektowej wykorzystujemy pochodzące z legalnego źródła oprogramowanie - programy i narzędzia komputerowe takie jak:

  • AutoCAD
  • Dialux
  • Relux
  • Corel
  • MS Visio
  • MS Excel
  • MS Project
  • Norma PRO
  • Zuzia