Od marca 2017 roku świadczymy nieprzerwanie usługi związane z przygotowywaniem infrastruktury technicznej na potrzeby połączeń telekomunikacyjnych w obiektach Data Center Banku PKO BP S.A.

Okablowanie strukturalne - zakres prac

W ramach umowy ramowej wykonywaliśmy prace w obiektach na terenie całej Polski. Zakres prace obejmował:

1. Instalację okablowania strukturalnego:

  • Kategorii 6A (Class EA) – kilkaset linii logicznych
  • Światłowodowego MM i SM – powyżej 5000 włókien światłowodowych
  • Światłowodowego przeterminowanego

2. Dostawę Patchcordów:

  • Miedzianych kat. 6 - powyżej 3000 szt.
  • Światłowodowych MM OM4 - powyżej 7000 szt.

Wszystkie prace instalacyjne zostały wykonane zgodnie z umową oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Więcej szczegółów na temat tego zlecenia można znaleźć w liście referencyjnym otrzymanym przez Nas po zakończeniu prac. Zachęcamy do pobrania:

http://www.eleks.com.pl/images/_thumbs/Images/pdf-logo.jpg