Mam przyjemność zaprezentować pierwszy z serii naszych artykułów o rozwiązaniach firmy Commscope. Każdy z tych artykułów będzie przedstawiał zagadnienia dotyczące okablowania strukturalnego z perspektywy odbiorców (np. administratorów IT) oraz to w jaki sposób ELEKS i Commscope mogą pomóc rozwiązywać różne problemy. Na początek zapraszam do przeczytania publikacji o systemie zarządzania okablowaniem strukturalnym imVision® pt. "Jak opanować dżunglę IT?". Publikacja jest dostępna także w formacie PDF.

Czym jest dżungla IT?
Administratorzy korporacyjnych sieci IT stoją w dzisiejszych czasach przed szeregiem wyzwań związanych z kontrolą infrastruktury. Ich głównym obowiązkiem jest utrzymywanie sieci - od serwerów w centrach przetwarzania danych (ang. Data Center) po tysiące podłączonych urządzeń końcowych. Główne wyzwania związane są z obserwowanym od lat szybkim wzrostem ruchu w sieci, zmianami przyzwyczajeń użytkowników oraz ich oczekiwań dotyczących dostępności informacji i usług on-line. Nowe technologie, aplikacje, urządzenia i standardy wymuszają zmiany infrastruktury IT. Powodzenie działań administratora zależy od elastyczności i wydajności sieci IT – nie ma najmniejszego miejsca na błąd.

W przypadku infrastruktury informatycznej zastosowanie ma twierdzenie, że całość jest tak dobra jak jej najsłabszy element. Z doświadczenia wiemy, że tym najsłabszym ogniwem (często pomijanym) jest infrastruktura kablowa – w terminologii specjalistycznej nazywana okablowaniem strukturalnym.

To ten element ekosystemu IT jest najczęściej najgorzej udokumentowanym i w najmniejszym stopniu kontrolowanym środowiskiem informatyki - często wręcz dosłownie przypominając tym samym...dżunglę. Ten kolokwializm ma na celu zobrazowanie tego czym staje się okablowanie strukturalne po latach, gdy już zostanie zainstalowane - dżunglą pełną nieznanych połączeń, splątanych kabli i nieoczekiwanych niespodzianek przy próbach zmian.

Przyszłość okablowania strukturalnego
Według CISCO i Deloitte do 2019 roku 3-krotnie wzrośnie Cloud Computing, 4-krotnie wzrośnie ilość połączeń IP i 10-krotnie wzrośnie wykorzystanie danych poprzez urządzenia mobilne. Dżungla kabli informatycznych może temu nie podołać.

Cisco Deloitte

Jednocześnie przestoje sieci są coraz droższe. Badania Ponemon Institute z 2016 roku pokazują, że średni koszt awarii sieci wzrósł w latach 2010-2016 o 38% do ponad 740 000 $ na incydent. Opanowanie tej dżungli i sprostanie rosnącym wyzwaniom wymaga postawienia na najlepsze w swojej klasie rozwiązania na rynku.

Spelnianie oczekiwań rynkowych
Największe korporacje na całym świecie (m.in. Microsoft, TNT Express, Hewlett-Packard) znają i ufają rozwiązaniom firmy Commscope. Grupa produktów SYSTIMAX® to kompletny system okablowania strukturalnego, który pokrywa każdy centymetr połączeń - od stacji roboczych, nadajników WiFi, kamer IP i innych podłączonych urządzeń na całej drodze - aż do Data Center przedsiębiorstwa.

SYSTIMAX® jest wszechstronną platformą zaawansowanych połączeń miedzianych i światłowodowych, która w połączeniu z systemem automatycznego zarządzania infrastrukturą imVision® pozwala bezbłędnie realizować coraz większą ilość połączeń w coraz bardziej zagęszczonym środowisku Data Center.

Znaczenie infrastruktury kablowej w zapewnieniu wysokiej wydajności i niezawodności wraz z koniecznością opanowania dżungli połączeń producent okablowania SYSTIMAX® dostrzegł już w 2001 roku wprowadzając na rynek system zarządzania okablowaniem rozwijając go nieustannie do obecnej postaci systemu imVision®.

Niebagatelne znaczenie tej decyzji sprzed lat dowodzą ostatnie prace organizacji standaryzacyjnych, które opracowały, bądź opracowują standardy obejmujące swym zakresem ważną rolę inteligentnych systemów okablowania.

Standardy Przemysłowe AIM

Zarządzanie okablowaniem strukturalnym w Data Center
imVision® sprawdza się zarówno w Data Center jak i w środowisku biurowym. Kluczowe funkcjonalności w Data Center obejmują:

 • zarządzanie coraz wyższą gęstością portów światłowodowych: Umożliwia zarządzanie systemami ultra wysokiej gęstości z 576 włóknami w półce 4U ze złączami LC Duplex. Pozwala to zaoszczędzić kosztowną przestrzeń w szafach 19” minimalizując jednocześnie ryzyko popełnienia manualnych błędów w krosowaniu w mocno upakowanym środowisku.
 • zarządzanie połączeniami point-to-multipoint: Pomaga zarządzać połączeniami point-to-multipoint, które zaczynają być powszechne w postaci przełączników z portami Ethernet 40G i 100G.
 • zarządzanie dużą liczbą połączeń typu mesh w architekturach leaf-spine: Zapewnia bezprecedensową przejrzystość, inteligencję i kontrolę odpowiadające na wyzwania związane z architekturą leaf-spine – rozwiązaniem szybko zyskującym na popularności.

Zarządzanie okablowaniem strukturalnym w biurach
W środowisku biurowym imVision® sprawdza się w szczególności na poniższych polach:

 • zarządzanie zarówno połączeniami jak i zasilaniem: Wraz z gwałtownym wzrostem ilości urządzeń wykorzystujących zasilanie PoE (Power over Ethernet) zapewnia platformę pozwalającą na pełną dokumentację zarówno zasilania jak i transmisji danych od źródła do podłączonych urządzeń.
 • wspólna platforma zarządzania dla aplikacji budynkowych: Wraz z kolejnymi systemami budynkowymi obejmującymi WiFi, systemy bezpieczeństwa, oświetlenie LED czy wysokiej jakości systemami audio/wideo wykorzystującymi miedziane kable skrętkowe, zapewnia zintegrowaną platformę do całościowego zarządzania warstwą fizyczną, pozwalając na kontrolę systemów dotąd historycznie podzielonych na dwie kategorie - IT i systemy budynkowe.
 • Śledzenie urządzeń końcowych: Wraz z upowszechnianiem BYOD (Bring-Your-Own-Deivce) i mnożeniem się różnorodnych urządzeń w biurze imVision® może udostępniać informację o lokalizacji wszystkich podłączonych urządzeń. Lokalizacja urządzeń kablowych może być określona z dokładnością do gniazda RJ45, a urządzenia bezprzewodowe z dokładnością do nadajnika WiFi. Taki poziom poglądu może pomóc szybciej zidentyfikować i zlokalizować nieautoryzowane urządzenia.

Zwiększanie efektywności infrastruktury IT
Wspólne dla wszystkich obszarów zastosowań są między innymi poniższe funkcjonalności imVision®:

 • Precyzyjna dokumentacja pełnej ścieżki połączeń pomiędzy urządzeniami sieciowymi
 • Śledzenie w czasie rzeczywistym wszystkich zmian w warstwie fizycznej sieci
 • Generowanie alertów o nieautoryzowanych bądź nieplanowanych zmianach
 • Wysyłanie alertów gdy wystąpią zmiany w statusie dla połączeń krytycznych
 • Wykrywanie i śledzenie urządzeń sieciowych
 • Generowanie elektronicznych zleceń dla planowanych połączeń
 • Dostarczanie możliwości raportowania, w tym raportów personalizowanych
 • Identyfikacja nieużywanych zasobów IT i okablowania możliwego do ponownego wykorzystania
 • Uproszczenie i ukierunkowanie workflow poprzez automatyzację procesów

ELEKS - instalatorzy, projektanci, konsultanci, partnerzy
Firma ELEKS od początku swojej 25-letniej działalności postawiła na dostarczanie klientom tylko najlepszych rozwiązań. Naturalnym partnerem w spełnianiu tej misji była firma Commscope. Dzięki wieloletniej współpracy przy dostarczaniu okablowania SYSTIMAX® oraz dzięki wysokim standardom projektowymi i instalacyjnymi naszych inżynierów i instalatorów otrzymaliśmy wyróżnienie Premier Partnera firmy Commscope. Od 2003 roku wdrażamy u klientów systemy zarządzania imVision® pomagając im opanować ich dżungle w infrastrukturze. Na dzień dzisiejszy wdrożone rozwiązania imVision® obejmują dużo ponad 100 000 zarządzanych portów w sieciach korporacyjnych i serwerowniach naszych klientów.

Jak opanować dżunglę IT?