Beneficjent Funduszy Europejskich

Dotacja na kapitał obrotowy dla ELEKS - Janusz Kosiorek Sp. J.

Informujemy, że otrzymaliśmy dofinasowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – nr umowy POIR.03.04.00-14.0946/20-00

Otrzymaliśmy wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Dzięki temu poradziliśmy sobie z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu – 129 862,23 zł. Wkład Funduszy Europejskich – 129 862,23 zł